May 15, 2020-China Garlic Price 2020

                                                                 May 15, 2020 stock
product name grade/usage price(yuan/Jin) note
mixed garlic 4.5-5.5 cm normal white garlic mixed garlic 4.5-5.5 cm 1.10-1.20 Jinxiang,China
mixed garlic 5-6cm normal white garlic mixed garlic 5-6cm 1.33-1.55 Jinxiang,China
garlic material for peel garlic normal white garlic garlic material for peel garlic 0.75-0.95 Jinxiang,China
4.5cm normal white garlic 4.5cm 1.02-1.10 Jinxiang,China
5.0cm normal white garlic 5.0cm 1.32-1.45 Jinxiang,China
5.5cm normal white garlic 5.5cm 1.55-1.68 Jinxiang,China
6.0cm normal white garlic 6.0cm 1.90-2.20 Jinxiang,China
5.0cm pure white garlic 5.0cm 1.50-1.80 Jinxiang,China
5.5cm pure white garlic 5.5cm 1.70-2.00 Jinxiang,China
6.0cm pure white garlic 6.0cm 2.00-2.25 Jinxiang,China