May 22  2020-China Garlic Price 2020

May 22  2020 stock
product name grade/usage price(yuan/Jin) note
garlic material for peel garlic normal white garlic garlic material for peel garlic 0.78-0.99 Jinxiang,China
mixed garlic 4.5-5.5 normal white garlic mixed garlic 4.5-5.5 1.08-1.20 Jinxiang,China
mixed garlic 5-6cm normal white garlic mixed garlic 5-6cm 1.20-1.45 Jinxiang,China
4.5cm normal white garlic 4.5cm 1.03-1.13 Jinxiang,China
5.0cm normal white garlic 5.0cm 1.22-1.32 Jinxiang,China
5.5cm normal white garlic 5.5cm 1.55-1.68 Jinxiang,China
6.0cm normal white garlic 6.0cm 1.90-2.20 Jinxiang,China
5.0cm pure white garlic 5.0cm 1.30-1.45 Jinxiang,China
5.5cm pure white garlic 5.5cm 1.45-1.60 Jinxiang,China
6.0cm pure white garlic 6.0cm 1.80-2.10 Jinxiang,China